ZAPISY

ZAPISY

PKK

NAJWAŻNIEJSZE
NIEZBĘDNE
INFORMACJE
PRZED ZAPISEM
NA KURS PRAWA JAZDY. 

ZAPISY

AKTUALNE PROMOCJE
ZACHĘCAJĄCE CENOWO
I OFERTOWO
DO ZAPISÓW NA
KURS PRAWA JAZDY. 

ZAPISY

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA
KANDYDATÓW
NA KIEROWCĘ. 

ZAPISY

INFORMACJE
DOTYCZĄCE
SPOSOBÓW
PŁATNOŚCI ZA KURS
PRAWA JAZDY. 

ZAPISZ SIĘ NA KURS WYBIERAJĄC JEDNĄ Z FORM

1. Wysłanie swoich danych e-mailem: rbz@o2.pl

2. Telefonicznie pod numerem tel. kom. 600 484 362

3. Osobiście w biurze mieszczącym się pod adresem:

Szkoła Nauki Jazdy Extra Kurs
ul. Storczykowa 6
Zielona Góra