TEORIA

TEORIA

PKK

NAJWAŻNIEJSZE
NIEZBĘDNE
INFORMACJE
PRZED ZAPISEM
NA KURS PRAWA JAZDY. 

TEORIA

AKTUALNE PROMOCJE
ZACHĘCAJĄCE CENOWO
I OFERTOWO
DO ZAPISÓW NA
KURS PRAWA JAZDY. 

TEORIA

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA
KANDYDATÓW
NA KIEROWCĘ. 

TEORIA

INFORMACJE
DOTYCZĄCE
SPOSOBÓW
PŁATNOŚCI ZA KURS
PRAWA JAZDY. 

WYKŁADY Z TEORII DOSTĘPNE W KAŻDYM MIEJSCU,
W KAŻDEJ CHWILI 

KLIKNIJ E-TEORIA

 

Oferowany przez nas  e-learning (teoria) to nowoczesna, doskonale opracowana i wykorzystująca współczesne techniki pomoc naukowa, niezbędna dla osób, które chcą samodzielnie przygotować się do egzaminu na prawo jazdy kat. B lub wzbogacić i utrwalić wiedzę w tym zakresie.

Nasza oferta skierowana jest dla osób, które nie posiadają zbyt wiele czasu żeby uczęszczać na wykłady a także, gdy terminy i godziny przeprowadzania naszych wykładów nie są dogodne dla Państwa.

Platforma edukacyjna e-learning to indywidualny kurs na prawo jazdy, stale aktualizowany i interaktywny.  Program edukacyjny na platformie jest zgodny z aktualną podstawą programową i na bieżąco rejestruje postępy w nauce każdego kursanta. E-learning to idealne narzędzie dla młodszych i starszych kandydatów.

Kursanci sami elastycznie dysponują swoim  czasem przeznaczonym na naukę, w momencie, w którym potrafią się świetnie skupić przed komputerem, w domu, lub w  podróży podczas jazdy samochodem, pociągiem, autobusem.

Teoria e-learning to sposób na zaliczenie wykładów przy pomocy platformy edukacyjnej bez wychodzenia z domu.

Kursant na swój e-mail otrzyma link oraz login i hasło do platformy, gdzie przy własnym komputerze, smartphonie, tablecie itp. i w dowolnym czasie będzie realizował program szkolenia teoretycznego.

Kurs teorii e-learning można rozpocząć w dowolnym terminie.

Ustawodawca określił zasady i kolejność szkolenia za pomocą e-learningu, które przedstawiają się następująco:

  • szkolenie teoretyczne e-learning wykonywane w dowolnym czasie i dowolnym miejscu przy pomocy własnego komputera, które należy ukończyć na jeden dzień przed szkoleniem teoretycznym stacjonarnym.

  • szkolenie teoretyczne stacjonarne a na nim szkolenie z zakresu udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych;

  • szkolenie praktyczne

  • egzamin wewnętrzny

Przed rozpoczęciem tego szkolenia również należy wykonać badania lekarskie oraz w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Zielona Góra uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę.

Komputerowy kurs e-learning trwa tylko 24 h na kat. B. Łącznie wymagany czas kursu to 30h, jednak pozostałe 6 h należy odbyć w OSK (Szkoła Nauki Jazdy Extra-Kurs). Poniżej jest to dokładnie rozpisane.

1h WYKŁADÓW: Ponieważ po ukończeniu części teoretycznej w formie e-learningu, zgodnie z art. 23 ust. 4a ustawy o kierujących pojazdami, wymagane jest przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego. Żeby kursant nie robił egzaminu w ATC, 1h zajęć wykładowych musi być przeprowadzona w OSK, by to właśnie OSK był egzaminatorem wewnętrznym części teoretycznej. Podczas tej godziny omawiane są zagadnienia z zakresu: zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym. Ta informacją potwierdzona jest w karcie szkolenia kursanta.

4h PIERWSZEJ POMOCY: przeprowadzane na miejscu, przez OSK kursanta

24h E – LEARNINGU: prowadzonego w systemie ATC

1h ĆWICZEŃ: Ponieważ art. 23 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że wyłącznie wykłady mogą być prowadzone w formie e-learningu. Ponadto w punkcie 2.1.2. Materiału nauczania dla kat. B (str. 59-60), w rozporządzeniu dot. szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w temacie 3, 4, 5 – wymagane są ćwiczenia, które OSK realizuje w tej właśnie jednej godzinie ćwiczeń. Ma to, podobnie, jak w przypadku 1h wykładów, odzwierciedlenie na karcie szkolenia kursanta.

RAZEM 30h.