PKK

PKK

PKK

NAJWAŻNIEJSZE
NIEZBĘDNE
INFORMACJE
PRZED ZAPISEM
NA KURS PRAWA JAZDY. 

PKK

AKTUALNE PROMOCJE
ZACHĘCAJĄCE CENOWO
I OFERTOWO
DO ZAPISÓW NA
KURS PRAWA JAZDY. 

PKK

NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE
PYTANIA
KANDYDATÓW
NA KIEROWCĘ. 

PKK

INFORMACJE
DOTYCZĄCE
SPOSOBÓW
PŁATNOŚCI ZA KURS
PRAWA JAZDY. 

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Do uzyskania prawa jazdy niezbędne jest uzyskanie indywidualnego numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Jest on nadawany bezpłatnie przez Wydział Komunikacji zgodny z adresem zameldowania lub zamieszkania.

Jak uzyskać PKK?

W swoim Wydziale Komunikacji należy złożyć:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami
  • wyraźną, aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – nowe wymagania od 2016 roku.
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
  • zgodę rodzica / opiekuna  – dokument jest wymagany dla osób niepełnoletnich (wymagana jest zgoda tylko jednego rodzica)

Ponadto należy wziąć ze sobą dowód osobisty.

Numer PKK uzyskuje się w od razu na miejscu.

Osoby zameldowane poza Zieloną Górą.

Osoby zameldowane poza Zieloną Górą, numer PKK mogą otrzymać listownie ze swojego urzędu, a cała procedura trwa do 2 tygodni.

Szczegóły można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc do swojego urzędu.

Badanie lekarskie.

Oferujemy pomoc w uzyskaniu orzeczenia lekarskiego, niezbędnego do profilu PKK. Współpracujemy z lekarzem medycyny pracy. Po podpisaniu umowy podajemy namiary.

Jak rozpocząć kurs?

Należy wybrać dogodny termin kursu, dokonać płatności zgodnie z cennikiem i dostarczyć nr PKK najpóźniej w dniu zapisu na kurs.